Skip to content

4. bijenale slikarstva

Bijenale slikarstva

Vrijeme održavanja: 20.9. – 29.10. 2017.
Mjesto održavanja: Meštrovićev paviljon

Likovni postav: Tomislav Buntak, Željko Marciuš, Martina Miholić
Gostujuća izložba: Prag, ‘’Extended Painting Prague’’ , kustos: Marek Schovánek

Nagrade: 
HPB Grand Prix 4. bijenala slikarstva: Zlatko Keser
HPB nagrada za mladog umjetnika 4. bijenala slikarstva: Martina Grlić
Pohvala: Spartak Dulić, Ivica Maličić, Stipan Tadić
Nagrada Iva Vraneković, umjetnik umjetniku: Grgur Akrap i Andrea Musa

Pozvani umjetnici i umjetnice: 
Spartak Dulić, Dalibor Jelavić, Zlatko Keser, Željko Kipke, Zoltan Novak, Igor Rončević, Đuro Seder, Robert Šimrak (Grand Prix 3. Bijenala slikarstva), Miro Vuco, Anabel Zanze

Odabrani umjetnici i umjetnice: 
Grgur Akrap, Duga Bobanović, Viktor Daldon, Fedor Fischer, Danko Friščić, Martina Grlić, Duje Jurić, Ivana Jurić, Marija Koruga, Davor Krelja i Danica Franić (Heavenly Image Corporation), Koraljka Kovač, Ivica Malčić, Mitar Matić, Andrea Musa, Monika Meglić, Vida Meić, Marina Mesar OKO, Goran Novaković, Pavle Pavlović, Lav Paripović, Lydia Patafta, Ivan Prerad, Ana Ratković Sobota, Domagoj Rogina, Mario Romoda, Damir Sobota, Miran Šabić, Stjepan Šandrk, Bojan Šumonja i Marko Jakše, Stipan Tadić, Ivana Tkalčić, Josip Tirić, Predrag Todorović, Nataša Vuković, Eugen Varzić, Matko Vekić, Marko Zeman

‘’Extended Painting Prague’’ umjetnici i umjetnice:
Kateřina Barabášová, Josef Bolf, Jiří David, Jiří Černicky, Krištof Kintera, Petr Pisarik, Peter Sadofsky & Dan Trantina, Marek Schovánek, Ivana Štenclová & Pavel Forman

4. bijenale slikarstva u Varaždinu
Mjesto održavanja: Gradski muzej Varaždin – Palača Sermage i Galerija starih i novih majstora
Vrijeme održavnja: 7. 3. 2018. – 8. 4. 2018.

Katalog 4. bijenala slikarstva