Skip to content

Prerad, Ivan

Izlagao na:
2., 3., 4., 5. i 6. bijenalu slikarstva

Nagrade:
HPB nagrada za mladog umjetnika 3. bijenala slikarstva